Nursalamah
NIDN: 0116129301
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L: Silandit. 16 Desember 1993
Agama: Islam
Pendidikan: S2
Jurusan/PS: Ekonomi Pembangunan
Status: DTY
JP Dosen : Tenaga Pengajar
Alamat : JL. BM muda, Silnadit PSP Selatan. Kota Padangsidimpuan. Sumatera Utara
085275466200
nursalamah_ie@yahoo.co.id
nursalamah siregar