Makhrani Rangkuti. SE. MM
NIDN: 0108036101
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L:
Agama: Islam
Pendidikan: S2
Jurusan/PS: Ekonomi Pembangunan
Status: DTY
JP Dosen : Lektor
Alamat :