Lilis Saryani. SE. MM
NIDN: 0120018502
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L: Jakarta. 20 Januari 1985
Agama: Islam
Pendidikan: S2
Jurusan/PS: Ekonomi Pembangunan
Status: DTY
JP Dosen : Lektor
Alamat : JL. H.T. Rizal Nurdin, Gg. MTsN 2 Palopat Pijorkoling Padangsidimpuan
082284133466
lilissaryanilubis85@gmail.com
Lilis Cahaya Abidin