Kasuma Wardany Harahap. S.Pd. M.Si
NIDN:
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L:
Agama: Islam
Pendidikan: S2
Jurusan/PS: Ekonomi Pembangunan
Status: DTY
JP Dosen : Asisten Ahli
Alamat :