Ahmad Sayuti Pulungan. SE. MM
NIDN: 0105057101
Jenis Kelamin: Laki-laki
T.T.L: Sigumuru. 05 Mei 1971
Agama: Islam
Pendidikan: S2
Jurusan/PS: Ekonomi Pembangunan
Status: DTY
JP Dosen : Lektor
Alamat : Sigumuru. Kecamatan Angkola Barat. Kabupaten Tapanuli Selatan
082284730899
sayuti62@gmail.com
Ahmad S pulungan